Odstúpenie od zmluvy

Úvod VOP Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy


(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Viera Kasalová – Jeja, Fándlyho 746/8, 926 01 Sereď, IČO: 46 923 187


Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................


Objednávka číslo:........................
Dátum objednania:......................


Meno a priezvisko spotrebiteľa:...................................................
Adresa spotrebiteľa:......................................................................
IBAN na vrátenie peňažných prostriedkov:..................................................................

 


Podpis spotrebiteľa
.................................                     Dátum: ...........................

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

 

Viera Kasalová

Fándlyho 746/8

926 01 Sereď

 

 

Formulár si môžete stiahnuť TU, alebo zaslať elektronicky vyplnením el. formulára.

Odstúpenie od zmluvy
Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

znakov do konca.

znakov do konca.
Uveďte účet na ktorý vám máme vrátiť peniaze.
Tovar pošlite doporučene na adresu: Viera Kasalová – Jeja, Fándlyho 746/8, 926 01 Sereď
antiSpam [nový kód]
Copyright 2016 - 2019 © Jeja
[google5bd6972d08d5dc64.html]