Odstúpenie od zmluvy

Úvod VOP Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Viera Kasalová – Jeja, Fándlyho 746/8, 926 01 Sereď, IČO: 46 923 187

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar: ...................................   

Dátum objednania:........................   

Meno a priezvisko spotrebiteľa:..............................   

Adresa spotrebiteľa:....................   

Podpis spotrebiteľa  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

........................   

Dátum: ..............   

 

 

Adresa pre vrátenie tovaru:

 

Viera Kasalová

Fándlyho 746/8

926 01 Sereď

Odstúpenie od zmluvy
Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.
Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy

znakov do konca.
antiSpam [nový kód]
Copyright 2016 - 2019 © Jeja
[google5bd6972d08d5dc64.html]